Sim trả sau

Tham khảo thêm danh sách Sim trả sau tại https://khosim.com/sim-tra-sau

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0964.896.014 400.000đ 47 Đặt mua
2 Viettel 0354.482.186 300.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
4 Viettel 0984.236.397 400.000đ 51 Đặt mua
5 Viettel 0392.894.896 550.000đ 58 Đặt mua
6 Viettel 0865.081.681 750.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0971.623.961 400.000đ 44 Đặt mua
8 Viettel 096.2244.275 550.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0974.15.3845 400.000đ 46 Đặt mua
10 Viettel 0332.77.15.77 550.000đ 42 Đặt mua
11 Viettel 0325.337.316 300.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 0966.176.485 400.000đ 52 Đặt mua
13 Viettel 0385.331.031 450.000đ 27 Đặt mua
14 Viettel 0982.521.290 400.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0332.509.209 550.000đ 33 Đặt mua
16 Viettel 0344.873.273 550.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0987.488.924 400.000đ 59 Đặt mua
18 Viettel 0332.406.439 299.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0356.180.185 650.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0349.09.06.09 750.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0963.039.474 400.000đ 45 Đặt mua
23 Viettel 0364.558.439 399.000đ 47 Đặt mua
24 Viettel 0367.43.1123 550.000đ 30 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim trả sau : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3