Sim Taxi Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Taxi Viettel tại https://khosim.com/sim-taxi-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 03.4796.4796 960.000đ 55 Đặt mua
4 Viettel 0979.355.355 79.000.000đ 51 Đặt mua
5 Viettel 0966.966.966 799.000.000đ 63 Đặt mua
6 Viettel 0974.789.789 399.000.000đ 68 Đặt mua
7 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000đ 46 Đặt mua
8 Viettel 0984.21.21.21 89.000.000đ 30 Đặt mua
9 Viettel 09.6696.6696 155.000.000đ 63 Đặt mua
10 Viettel 08.6676.6676 15.000.000đ 58 Đặt mua
11 Viettel 08.6536.6536 5.000.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 08.6298.6298 5.000.000đ 58 Đặt mua
13 Viettel 03.6383.6383 15.000.000đ 43 Đặt mua
14 Viettel 08.6653.6653 6.000.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 08.6211.6211 5.000.000đ 28 Đặt mua
16 Viettel 08.6215.6215 5.000.000đ 36 Đặt mua
17 Viettel 08.6797.6797 8.000.000đ 66 Đặt mua
18 Viettel 08.6523.6523 5.000.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 08.6256.6256 5.000.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 08.6592.6592 5.000.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 08.6639.6639 30.000.000đ 56 Đặt mua
22 Viettel 08.6817.6817 5.000.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 08.6856.6856 5.000.000đ 58 Đặt mua
24 Viettel 08.6601.6601 5.000.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3