Sim Taxi 2

Tham khảo thêm danh sách Sim Taxi 2 tại https://khosim.com/sim-taxi-2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 430.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.81.81.81 460.000.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0984.21.21.21 89.000.000đ 30 Đặt mua
4 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000đ 49 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.29.29.29 155.000.000đ 48 Đặt mua
6 Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000đ 39 Đặt mua
7 Vinaphone 0916.86.86.86 999.000.000đ 58 Đặt mua
8 Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000đ 30 Đặt mua
9 Mobifone 0939.96.96.96 279.000.000đ 66 Đặt mua
10 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000đ 46 Đặt mua
11 Vinaphone 0839.36.36.36 315.350.000đ 47 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.36.36.36 612.350.000đ 51 Đặt mua
13 Viettel 0379.39.39.39 711.350.000đ 55 Đặt mua
14 Viettel 0379.68.68.68 1.080.350.000đ 61 Đặt mua
15 Vinaphone 0838.16.16.16 180.350.000đ 40 Đặt mua
16 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
17 Viettel 0984.68.68.68 1.080.350.000đ 63 Đặt mua
18 Vinaphone 0828.91.91.91 89.450.000đ 48 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.16.16.16 450.350.000đ 45 Đặt mua
20 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
21 Vinaphone 0842.58.58.58 57.300.000đ 53 Đặt mua
22 Mobifone 0794.95.95.95 38.000.000đ 62 Đặt mua
23 Mobifone 0778.16.16.16 50.000.000đ 43 Đặt mua
24 Mobifone 0769.16.16.16 41.000.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi 2 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3