Sim Tam Hoa 5 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.36.5555 50.000.000đ 50 Đặt mua
2 iTelecom 0876.67.5555 62.000.000đ 54 Đặt mua
3 iTelecom 0876.51.5555 50.000.000đ 47 Đặt mua
4 iTelecom 0876.58.5555 50.000.000đ 54 Đặt mua
5 Viettel 0869.095.555 77.000.000đ 52 Đặt mua
6 Vinaphone 0818.20.5555 48.000.000đ 39 Đặt mua
7 iTelecom 0876.56.5555 71.000.000đ 52 Đặt mua
8 Vinaphone 08334.55555 220.000.000đ 43 Đặt mua
9 iTelecom 0876.68.5555 71.000.000đ 55 Đặt mua
10 iTelecom 0876.96.5555 50.000.000đ 56 Đặt mua
11 Viettel 0869.03.5555 59.000.000đ 46 Đặt mua
12 Vinaphone 0822.88.5555 131.000.000đ 48 Đặt mua
13 Vinaphone 0857.064.555 2.200.000đ 45 Đặt mua
14 Vinaphone 0827.411.555 3.500.000đ 38 Đặt mua
15 Vinaphone 0814.702.555 2.200.000đ 37 Đặt mua
16 Vinaphone 0814.700.555 3.500.000đ 35 Đặt mua
17 Vinaphone 0823.614.555 2.200.000đ 39 Đặt mua
18 Vinaphone 0828.437.555 2.200.000đ 47 Đặt mua
19 Vinaphone 0823.654.555 2.200.000đ 43 Đặt mua
20 Vinaphone 0859.37.5555 35.000.000đ 52 Đặt mua
21 Vinaphone 0845.687.555 2.200.000đ 53 Đặt mua
22 Vinaphone 0813.270.555 2.200.000đ 36 Đặt mua
23 Vinaphone 0853.078.555 2.200.000đ 46 Đặt mua
24 Vinaphone 0825.013.555 2.500.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 5 Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3