Sim Tam Hoa 2 Đầu Số 03

Tham khảo thêm danh sách Sim Tam Hoa 2 Đầu Số 03 tại https://khosim.com/sim-tam-hoa-2-dau-so-03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0344.814.222 1.990.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 0348.886.222 1.990.000đ 43 Đặt mua
3 Viettel 0388.625.222 2.700.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 0383.803.222 2.000.000đ 31 Đặt mua
5 Viettel 0337.779.222 7.200.000đ 42 Đặt mua
6 Viettel 0396.897.222 2.700.000đ 48 Đặt mua
7 Viettel 0328.881.222 4.500.000đ 36 Đặt mua
8 Viettel 0359.669.222 4.500.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 0386.026.222 1.950.000đ 31 Đặt mua
10 Viettel 0364.886.222 1.950.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0336.715.222 1.400.000đ 31 Đặt mua
12 Viettel 0329.919.222 2.250.000đ 39 Đặt mua
13 Viettel 0385.988.222 4.500.000đ 47 Đặt mua
14 Viettel 0389.539.222 2.700.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 0327.258.222 2.700.000đ 33 Đặt mua
16 Viettel 0328.119.222 3.600.000đ 30 Đặt mua
17 Viettel 0327.515.222 3.300.000đ 29 Đặt mua
18 Viettel 0335.787.222 3.300.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0373.881.222 3.600.000đ 36 Đặt mua
20 Viettel 0338.325.222 3.300.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 0369.25.12.22 2.700.000đ 32 Đặt mua
22 Viettel 0356.815.222 2.700.000đ 34 Đặt mua
23 Viettel 0382.911.222 3.600.000đ 30 Đặt mua
24 Viettel 0397.689.222 2.700.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 2 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3