Sim Số Đối Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Số Đối Viettel tại https://khosim.com/sim-so-doi-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.189.981 960.000đ 50 Đặt mua
2 Viettel 0338.625.526 960.000đ 40 Đặt mua
3 Viettel 0386.358.853 960.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0356.125.521 960.000đ 30 Đặt mua
5 Viettel 0356.192.291 960.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0352.192.291 960.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0386.271.172 960.000đ 37 Đặt mua
8 Viettel 0988.599995 83.000.000đ 71 Đặt mua
9 Viettel 0982.922229 68.000.000đ 45 Đặt mua
10 Viettel 0392.302.203 1.100.000đ 24 Đặt mua
11 Viettel 0986.608.806 18.000.000đ 51 Đặt mua
12 Viettel 0866.968.869 5.400.000đ 66 Đặt mua
13 Viettel 0393.795.597 1.100.000đ 57 Đặt mua
14 Viettel 0961.733337 23.000.000đ 42 Đặt mua
15 Viettel 0337.386.683 3.090.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 0362.856.658 2.250.000đ 49 Đặt mua
17 Viettel 0862.382.283 2.250.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0375.628.826 1.400.000đ 47 Đặt mua
19 Viettel 0347.821.128 1.400.000đ 36 Đặt mua
20 Viettel 0346.983.389 2.225.000đ 53 Đặt mua
21 Viettel 0337.268.862 2.250.000đ 45 Đặt mua
22 Viettel 0389.853.358 1.850.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 0375.36.11.63 1.400.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 0348.296.692 1.400.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Đối Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3