Sim Ngũ Quý Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03978.99999 475.000.000đ 72 Đặt mua
2 Viettel 03361.99999 399.000.000đ 58 Đặt mua
3 Viettel 03820.77777 128.000.000đ 48 Đặt mua
4 Viettel 03561.99999 299.000.000đ 60 Đặt mua
5 Viettel 03322.88888 468.000.000đ 50 Đặt mua
6 Viettel 03584.88888 188.000.000đ 60 Đặt mua
7 Viettel 037.26.77777 160.000.000đ 53 Đặt mua
8 Viettel 033.80.88888 350.000.000đ 54 Đặt mua
9 Viettel 03377.66666 160.000.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 03921.99999 220.000.000đ 60 Đặt mua
11 Viettel 03933.77777 148.000.000đ 53 Đặt mua
12 Viettel 03960.88888 150.000.000đ 58 Đặt mua
13 Viettel 03277.88888 200.000.000đ 59 Đặt mua
14 Viettel 03336.88888 650.000.000đ 55 Đặt mua
15 Viettel 03328.99999 290.000.000đ 61 Đặt mua
16 Viettel 03362.55555 125.000.000đ 39 Đặt mua
17 Viettel 03656.88888 690.000.000đ 60 Đặt mua
18 Viettel 03437.66666 1.850.000.000đ 47 Đặt mua
19 Viettel 03998.55555 142.000.000đ 54 Đặt mua
20 Viettel 03952.99999 239.000.000đ 64 Đặt mua
21 Viettel 03358.99999 290.000.000đ 64 Đặt mua
22 Viettel 03629.55555 117.000.000đ 45 Đặt mua
23 Viettel 03280.88888 188.000.000đ 53 Đặt mua
24 Viettel 03.552.99999 265.000.000đ 60 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3