Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 08

Tham khảo thêm danh sách Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 08 tại https://khosim.com/sim-ngu-quy-7-dau-so-08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.335.77777 170.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vinaphone 08461.77777 89.000.000đ 54 Đặt mua
3 Vinaphone 084.20.77777 99.000.000đ 49 Đặt mua
4 Vinaphone 08146.77777 112.000.000đ 54 Đặt mua
5 iTelecom 08768.77777 199.000.000đ 64 Đặt mua
6 Vinaphone 08438.77777 129.000.000đ 58 Đặt mua
7 Vinaphone 08864.77777 180.000.000đ 61 Đặt mua
8 Vinaphone 08378.77777 133.344.000đ 61 Đặt mua
9 Vinaphone 08393.77777 179.000.000đ 58 Đặt mua
10 Vinaphone 08491.77777 108.000.000đ 57 Đặt mua
11 iTelecom 0876.2.77777 132.000.000đ 58 Đặt mua
12 Vinaphone 08399.77777 237.000.000đ 64 Đặt mua
13 iTelecom 0876.3.77777 131.000.000đ 59 Đặt mua
14 iTelecom 08770.77777 230.000.000đ 57 Đặt mua
15 Vinaphone 081.59.77777 135.000.000đ 58 Đặt mua
16 Vinaphone 083.44.77777 144.000.000đ 54 Đặt mua
17 Vinaphone 08.125.77777 150.000.000đ 51 Đặt mua
18 iTelecom 08766.77777 231.000.000đ 62 Đặt mua
19 Vinaphone 08.27.277777 238.000.000đ 54 Đặt mua
20 Vinaphone 0854.077777 218.000.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 08683.77777 188.000.000đ 60 Đặt mua
22 Vinaphone 0854.777777 420.000.000đ 59 Đặt mua
23 Vinaphone 08861.77777 297.000.000đ 58 Đặt mua
24 Vinaphone 08486.77777 200.000.000đ 61 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3