Sim Năm Sinh 1999

Tham khảo thêm danh sách Sim Năm Sinh 1999 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-1999

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.22.12.99 960.000đ 41 Đặt mua
2 Viettel 0389.22.08.99 960.000đ 50 Đặt mua
3 Viettel 0386.09.03.99 960.000đ 47 Đặt mua
4 Viettel 0865.01.02.99 960.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0358.11.02.99 960.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0377.09.01.99 960.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0386.19.08.99 960.000đ 53 Đặt mua
8 Viettel 0363.29.08.99 960.000đ 49 Đặt mua
9 Viettel 0395.01.01.99 960.000đ 37 Đặt mua
10 Viettel 0397.31.08.99 960.000đ 49 Đặt mua
11 Viettel 0386.03.10.99 960.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0352.04.12.99 960.000đ 35 Đặt mua
13 Viettel 0342.20.02.99 960.000đ 31 Đặt mua
14 Viettel 0388.30.12.99 960.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 0342.26.12.99 960.000đ 38 Đặt mua
16 Viettel 0353.01.01.99 960.000đ 31 Đặt mua
17 Viettel 0368.09.06.99 960.000đ 50 Đặt mua
18 Viettel 0345.02.06.99 960.000đ 38 Đặt mua
19 Viettel 0383.31.02.99 960.000đ 38 Đặt mua
20 Viettel 0383.08.02.99 960.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0345.27.02.99 960.000đ 41 Đặt mua
22 Viettel 0335.25.04.99 960.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0334.04.06.99 960.000đ 38 Đặt mua
24 Viettel 0366.25.08.99 960.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3