Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0345.02.06.88 450.000đ 36 Đặt mua
2 Viettel 0392.19.03.88 450.000đ 43 Đặt mua
3 Viettel 0862.07.03.88 450.000đ 42 Đặt mua
4 Viettel 0396.10.02.88 450.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0359.25.01.88 450.000đ 41 Đặt mua
6 Viettel 0378.14.06.88 960.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0332.01.02.88 450.000đ 27 Đặt mua
8 Viettel 0383.07.10.88 960.000đ 38 Đặt mua
9 Viettel 0334.02.07.88 960.000đ 35 Đặt mua
10 Viettel 0327.01.03.88 450.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 0396.11.07.88 449.000đ 43 Đặt mua
12 Viettel 0357.06.07.88 450.000đ 44 Đặt mua
13 Viettel 0388.23.05.88 450.000đ 45 Đặt mua
14 Viettel 0335.04.06.88 960.000đ 37 Đặt mua
15 Viettel 0377.31.05.88 449.000đ 42 Đặt mua
16 Viettel 0345.23.06.88 450.000đ 39 Đặt mua
17 Viettel 0389.08.03.88 449.000đ 47 Đặt mua
18 Viettel 0869.31.03.88 960.000đ 46 Đặt mua
19 Viettel 0362.11.01.88 960.000đ 30 Đặt mua
20 Viettel 0375.09.03.88 450.000đ 43 Đặt mua
21 Viettel 0399.26.06.88 449.000đ 51 Đặt mua
22 Viettel 0398.03.05.88 450.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 0343.11.09.88 450.000đ 37 Đặt mua
24 Viettel 0333.17.09.88 450.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1988 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3