Sim Lục Quý Giữa Vietnamobile

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 052.333333.5 36.000.000đ 30 Đặt mua
2 Vietnamobile 052.8888884 15.900.000đ 59 Đặt mua
3 Vietnamobile 05.888888.26 23.000.000đ 61 Đặt mua
4 Vietnamobile 05.888888.65 20.000.000đ 64 Đặt mua
5 Vietnamobile 05.222222.58 10.300.000đ 30 Đặt mua
6 Vietnamobile 058.4444447 8.910.000đ 44 Đặt mua
7 Vietnamobile 052.3333331 18.700.000đ 26 Đặt mua
8 Vietnamobile 05.666666.47 10.000.000đ 52 Đặt mua
9 Vietnamobile 058.222222.5 28.800.000đ 30 Đặt mua
10 Vietnamobile 05.222222.93 13.400.000đ 29 Đặt mua
11 Vietnamobile 05.888888.19 23.000.000đ 63 Đặt mua
12 Vietnamobile 05.888888.30 11.600.000đ 56 Đặt mua
13 Vietnamobile 05.888888.89 450.000.000đ 70 Đặt mua
14 Vietnamobile 052.333333.6 37.100.000đ 31 Đặt mua
15 Vietnamobile 052.333333.7 19.600.000đ 32 Đặt mua
16 Vietnamobile 05.666666.12 14.000.000đ 44 Đặt mua
17 Vietnamobile 056.333333.7 19.600.000đ 36 Đặt mua
18 Vietnamobile 05.888888.34 11.000.000đ 60 Đặt mua
19 Vietnamobile 05.888888.12 23.000.000đ 56 Đặt mua
20 Vietnamobile 05.888888.23 23.000.000đ 58 Đặt mua
21 Vietnamobile 058.333333.7 19.600.000đ 38 Đặt mua
22 Vietnamobile 058.777777.2 11.900.000đ 57 Đặt mua
23 Vietnamobile 05.222222.75 9.890.000đ 29 Đặt mua
24 Vietnamobile 056.888888.1 25.700.000đ 60 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa Vietnamobile : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3