Sim Lục Quý

Tham khảo thêm danh sách Sim Lục Quý tại https://khosim.com/sim-luc-quy

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0977.888888 5.299.000.000đ 71 Đặt mua
2 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000đ 46 Đặt mua
3 Viettel 0358.555555 579.000.000đ 46 Đặt mua
4 Viettel 0358.666666 899.000.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0978.777777 2.555.000.000đ 66 Đặt mua
6 Vinaphone 0944.000000 699.000.000đ 17 Đặt mua
7 Vinaphone 0855.333333 535.000.000đ 36 Đặt mua
8 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000đ 72 Đặt mua
9 Vinaphone 0839.333333 1.500.000.000đ 38 Đặt mua
10 Mobifone 0939.333333 5.400.350.000đ 39 Đặt mua
11 Vinaphone 0836.555555 750.000.000đ 47 Đặt mua
12 iTelecom 0876.444444 255.000.000đ 45 Đặt mua
13 Máy bàn 028.22.333333 950.000.000đ 32 Đặt mua
14 Vinaphone 0827.888888 1.445.000.000đ 65 Đặt mua
15 Vinaphone 0827.333333 680.000.000đ 35 Đặt mua
16 Vinaphone 0848.444444 538.000.000đ 44 Đặt mua
17 Viettel 0982.000.000 1.550.000.000đ 19 Đặt mua
18 Vinaphone 0837.888888 1.667.000.000đ 66 Đặt mua
19 Máy bàn 024.22.333333 950.000.000đ 28 Đặt mua
20 Vinaphone 0847.333333 650.000.000đ 37 Đặt mua
21 Vinaphone 0852.111111 296.000.000đ 21 Đặt mua
22 iTelecom 0879.111111 286.000.000đ 30 Đặt mua
23 Viettel 0977.444444 699.000.000đ 47 Đặt mua
24 Viettel 0389.333333 994.850.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lục Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3