STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000đ 60 Đặt mua
2 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
3 Mobifone 0783.33.66.11 790.000đ 38 Đặt mua
4 Mobifone 0708.33.66.44 690.000đ 41 Đặt mua
5 Mobifone 0794.44.66.22 790.000đ 44 Đặt mua
6 Mobifone 0786.66.00.77 690.000đ 47 Đặt mua
7 Mobifone 0786.66.88.33 890.000đ 55 Đặt mua
8 Mobifone 0708.88.33.77 790.000đ 51 Đặt mua
9 Mobifone 0786.77.88.44 790.000đ 59 Đặt mua
10 Mobifone 0783.22.00.33 790.000đ 28 Đặt mua
11 Mobifone 0794.44.55.33 790.000đ 44 Đặt mua
12 Mobifone 0703.33.66.11 790.000đ 30 Đặt mua
13 Mobifone 0792.66.77.33 790.000đ 50 Đặt mua
14 Mobifone 0783.22.99.77 790.000đ 54 Đặt mua
15 Mobifone 0708.33.11.22 790.000đ 27 Đặt mua
16 Mobifone 0708.33.44.11 790.000đ 31 Đặt mua
17 Mobifone 0797.77.22.66 990.000đ 53 Đặt mua
18 Mobifone 0797.77.11.88 990.000đ 55 Đặt mua
19 Mobifone 0703.22.99.55 790.000đ 42 Đặt mua
20 Mobifone 0784.33.77.00 790.000đ 39 Đặt mua
21 Mobifone 0798.88.77.44 890.000đ 62 Đặt mua
22 Mobifone 0792.66.88.77 890.000đ 60 Đặt mua
23 Mobifone 0703.11.77.33 690.000đ 32 Đặt mua
24 Mobifone 0789.99.00.55 890.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Kép 3 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3