Sim Gánh Đảo Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0378.09.2882 960.000đ 47 Đặt mua
4 Viettel 0345.85.2112 960.000đ 31 Đặt mua
5 Viettel 0979.09.1551 960.000đ 46 Đặt mua
6 Viettel 0971.42.6336 960.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0965.69.1661 960.000đ 49 Đặt mua
8 Viettel 0337.78.6556 960.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0373.61.9229 960.000đ 42 Đặt mua
10 Viettel 0989.41.9119 960.000đ 51 Đặt mua
11 Viettel 0965.92.2112 960.000đ 37 Đặt mua
12 Viettel 0986.90.5665 960.000đ 54 Đặt mua
13 Viettel 0379.90.2662 960.000đ 44 Đặt mua
14 Viettel 0969.75.3113 960.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0971.51.3663 960.000đ 41 Đặt mua
16 Viettel 0383.86.5885 960.000đ 54 Đặt mua
17 Viettel 0336.22.2882 960.000đ 36 Đặt mua
18 Viettel 0973.10.1661 960.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0388.35.7337 960.000đ 47 Đặt mua
20 Viettel 0968.19.7667 960.000đ 59 Đặt mua
21 Viettel 0971.15.3223 960.000đ 33 Đặt mua
22 Viettel 0366.14.8998 960.000đ 54 Đặt mua
23 Viettel 0386.07.5995 960.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 0979.05.3113 960.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Gánh Đảo Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3