Sim Đầu Số 0985

Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 0985 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0985

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.164.750 400.000đ 45 Đặt mua
2 Viettel 0985.951.475 550.000đ 53 Đặt mua
3 Viettel 0985.463.755 550.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0985.628.400 750.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0985.587.669 960.000đ 63 Đặt mua
6 Viettel 0985.125.439 960.000đ 46 Đặt mua
7 Viettel 0985.483.481 960.000đ 50 Đặt mua
8 Viettel 0985.291.039 960.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0985.536.440 960.000đ 44 Đặt mua
10 Viettel 0985.333.211 960.000đ 35 Đặt mua
11 Viettel 0985.330.430 960.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0985.210.131 960.000đ 30 Đặt mua
13 Viettel 0985.575.455 960.000đ 53 Đặt mua
14 Viettel 0985.04.2552 960.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0985.206.439 960.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 0985.171.439 960.000đ 47 Đặt mua
17 Viettel 0985.151.711 960.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0985.753.593 960.000đ 54 Đặt mua
19 Viettel 0985.830.353 960.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 0985.016.739 960.000đ 48 Đặt mua
21 Viettel 098550.777.3 960.000đ 51 Đặt mua
22 Viettel 0985.111.352 960.000đ 35 Đặt mua
23 Viettel 0985.278.598 960.000đ 61 Đặt mua
24 Viettel 0985.134.115 960.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0985 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3