Sim Đầu Số 0982

Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 0982 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0982

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0982.06.7777 130.000.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0982.872.981 650.000đ 54 Đặt mua
3 Viettel 0982.521.290 400.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 0982.610.293 400.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0982.017.096 400.000đ 42 Đặt mua
6 Viettel 0982.382.617 550.000đ 46 Đặt mua
7 Viettel 0982.139.041 550.000đ 37 Đặt mua
8 Viettel 0982.271.875 550.000đ 49 Đặt mua
9 Viettel 0982.46.7050 550.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0982.074.721 550.000đ 40 Đặt mua
11 Viettel 0982.03.10.18 960.000đ 32 Đặt mua
12 Viettel 0982.689.439 960.000đ 58 Đặt mua
13 Viettel 0982.28.05.16 960.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0982.803.203 960.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 0982.625.039 960.000đ 44 Đặt mua
16 Viettel 0982.696.489 960.000đ 61 Đặt mua
17 Viettel 0982.427.242 960.000đ 40 Đặt mua
18 Viettel 0982.861.231 960.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 0982.471.737 960.000đ 48 Đặt mua
20 Viettel 0982.875.737 960.000đ 56 Đặt mua
21 Viettel 0982.666.035 960.000đ 45 Đặt mua
22 Viettel 0982.075.660 960.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 0982.319.711 960.000đ 41 Đặt mua
24 Viettel 0982.019.021 960.000đ 32 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0982 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3