Sim Đầu Số 0972

Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 0972 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0972

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.77.88.77 38.000.000đ 62 Đặt mua
2 Viettel 097.2020.541 400.000đ 30 Đặt mua
3 Viettel 0972.858.442 550.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0972.544.810 400.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0972.493.600 400.000đ 40 Đặt mua
6 Viettel 0972.144.350 650.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0972.180.527 550.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0972.666.501 960.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0972.968.796 960.000đ 63 Đặt mua
10 Viettel 0972.487.662 960.000đ 51 Đặt mua
11 Viettel 0972.731.689 960.000đ 52 Đặt mua
12 Viettel 0972.285.768 960.000đ 54 Đặt mua
13 Viettel 0972.456.751 960.000đ 46 Đặt mua
14 Viettel 0972.09.01.15 960.000đ 34 Đặt mua
15 Viettel 0972.730.373 960.000đ 41 Đặt mua
16 Viettel 0972.743.079 960.000đ 48 Đặt mua
17 Viettel 0972.782.039 960.000đ 47 Đặt mua
18 Viettel 097257.222.9 960.000đ 45 Đặt mua
19 Viettel 0972.125.325 960.000đ 36 Đặt mua
20 Viettel 0972.277.486 960.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 0972.015.039 960.000đ 36 Đặt mua
22 Viettel 097276.111.4 960.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 0972.950.539 960.000đ 49 Đặt mua
24 Viettel 0972.581.611 960.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0972 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3