Sim Đầu Số 0965

Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 0965 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.154.745 400.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0965.289.703 550.000đ 49 Đặt mua
3 Viettel 0965.845.906 550.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0965.391.327 550.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0965.248.317 550.000đ 45 Đặt mua
6 Viettel 0965.13.09.04 960.000đ 37 Đặt mua
7 Viettel 0965.572.944 960.000đ 51 Đặt mua
8 Viettel 0965.179.466 960.000đ 53 Đặt mua
9 Viettel 0965.069.106 960.000đ 42 Đặt mua
10 Viettel 0965.896.935 960.000đ 60 Đặt mua
11 Viettel 0965.343.833 960.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 0965.749.486 960.000đ 58 Đặt mua
13 Viettel 0965.706.117 960.000đ 42 Đặt mua
14 Viettel 0965.034.525 960.000đ 39 Đặt mua
15 Viettel 0965.35.2992 960.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0965.20.06.18 960.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0965.598.819 960.000đ 60 Đặt mua
18 Viettel 0965.578.895 960.000đ 62 Đặt mua
19 Viettel 0965.644.438 960.000đ 49 Đặt mua
20 Viettel 0965.31.10.03 960.000đ 28 Đặt mua
21 Viettel 0965.396.995 960.000đ 61 Đặt mua
22 Viettel 0965.876.953 960.000đ 58 Đặt mua
23 Viettel 0965.825.838 960.000đ 54 Đặt mua
24 Viettel 0965.827.212 960.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0965 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3