Sim Đầu Số 0945

Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 0945 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0945

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0945.886.999 59.000.000đ 67 Đặt mua
2 Vinaphone 09.456.29999 310.000.000đ 62 Đặt mua
3 Vinaphone 0945.19.3333 79.000.000đ 40 Đặt mua
4 Vinaphone 0945.39.0000 20.000.000đ 30 Đặt mua
5 Vinaphone 0945.0912.66 1.250.000đ 42 Đặt mua
6 Vinaphone 0945.18.01.01 1.250.000đ 29 Đặt mua
7 Vinaphone 0945.24.2772 740.000đ 42 Đặt mua
8 Vinaphone 0945.08.5225 740.000đ 40 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.31.0330 740.000đ 28 Đặt mua
10 Vinaphone 0945.0919.18 810.000đ 46 Đặt mua
11 Vinaphone 0945.97.7117 740.000đ 50 Đặt mua
12 Vinaphone 0945.63.1771 740.000đ 43 Đặt mua
13 Vinaphone 0945.09.12.75 1.250.000đ 42 Đặt mua
14 Vinaphone 0945.43.7227 740.000đ 43 Đặt mua
15 Vinaphone 0945.09.11.92 1.600.000đ 40 Đặt mua
16 Vinaphone 0945.41.55.44 740.000đ 41 Đặt mua
17 Vinaphone 0945.63.77.33 740.000đ 47 Đặt mua
18 Vinaphone 0945.81.00.33 810.000đ 33 Đặt mua
19 Vinaphone 0945.32.0110 770.000đ 25 Đặt mua
20 Vinaphone 094.552.1771 810.000đ 41 Đặt mua
21 Vinaphone 0945.76.21.21 810.000đ 37 Đặt mua
22 Vinaphone 0945.31.08.13 1.100.000đ 34 Đặt mua
23 Vinaphone 0945.89.00.44 810.000đ 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0945.72.3223 740.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0945 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3