Sim Đầu Số 039

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0394.34.2639 300.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0392.894.896 550.000đ 58 Đặt mua
3 Viettel 0394.172.072 550.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0394.356.056 450.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
6 Viettel 0397.176.786 300.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
8 Viettel 0398.235.435 750.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0393.993.015 960.000đ 42 Đặt mua
10 Viettel 0392.327.123 449.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 03935.888.01 960.000đ 45 Đặt mua
12 Viettel 0396.192.166 449.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0397.197.988 449.000đ 61 Đặt mua
14 Viettel 0395.913.279 449.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0395.834.039 450.000đ 44 Đặt mua
16 Viettel 0398.207.579 449.000đ 50 Đặt mua
17 Viettel 0396.756.988 450.000đ 61 Đặt mua
18 Viettel 0397.544.579 450.000đ 53 Đặt mua
19 Viettel 0392.840.299 450.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 0395.06.1771 450.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0397.08.01.02 450.000đ 30 Đặt mua
22 Viettel 0398.584.288 450.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 0392.353.998 449.000đ 51 Đặt mua
24 Viettel 0399.707.368 450.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 039 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3