Sim Đầu Số 0328

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
2 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
3 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
4 Viettel 0328.103.123 960.000đ 23 Đặt mua
5 Viettel 0328.606.588 960.000đ 46 Đặt mua
6 Viettel 032.8888.915 960.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 0328.323.899 960.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0328.689.688 960.000đ 58 Đặt mua
9 Viettel 0328.995.568 960.000đ 55 Đặt mua
10 Viettel 0328.833.968 960.000đ 50 Đặt mua
11 Viettel 0328.273.345 960.000đ 37 Đặt mua
12 Viettel 0328.45.1984 960.000đ 44 Đặt mua
13 Viettel 0328.982.889 960.000đ 57 Đặt mua
14 Viettel 03288.666.32 960.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0328.138.299 960.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 0328.257.179 960.000đ 44 Đặt mua
17 Viettel 032890.999.2 960.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 032.8888.546 960.000đ 52 Đặt mua
19 Viettel 0328.428.579 960.000đ 48 Đặt mua
20 Viettel 0328.931.639 960.000đ 44 Đặt mua
21 Viettel 0328.898.839 960.000đ 58 Đặt mua
22 Viettel 0328.929.688 960.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 03286.333.96 960.000đ 43 Đặt mua
24 Viettel 0328.808.588 960.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0328 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3