Sim Đầu Số 0327

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.253.444 960.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0327.233.239 960.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0327.778.567 960.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0327.363.123 960.000đ 30 Đặt mua
5 Viettel 0327.682.668 960.000đ 48 Đặt mua
6 Viettel 0327.136.123 960.000đ 28 Đặt mua
7 Viettel 0327.459.456 960.000đ 45 Đặt mua
8 Viettel 0327.41.2007 960.000đ 26 Đặt mua
9 Viettel 0327.377.179 960.000đ 46 Đặt mua
10 Viettel 0327.580.868 960.000đ 47 Đặt mua
11 Viettel 0327.252.368 960.000đ 38 Đặt mua
12 Viettel 0327.527.989 960.000đ 52 Đặt mua
13 Viettel 0327.764.123 960.000đ 35 Đặt mua
14 Viettel 0327.501.588 960.000đ 39 Đặt mua
15 Viettel 0327.028.123 960.000đ 28 Đặt mua
16 Viettel 0327.281.379 960.000đ 42 Đặt mua
17 Viettel 0327.246.266 960.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 032797.111.8 960.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0327.552.689 960.000đ 47 Đặt mua
20 Viettel 0327.308.368 960.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 0327.423.179 960.000đ 38 Đặt mua
22 Viettel 0327.05.1976 960.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0327.986.939 960.000đ 56 Đặt mua
24 Viettel 0327.322.689 960.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0327 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3