Sim Đặc Biệt Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Đặc Biệt Viettel tại https://khosim.com/sim-dac-biet-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.23.2204 960.000đ 29 Đặt mua
2 Viettel 0983.31.2204 960.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0338.51.1102 2.250.000đ 24 Đặt mua
4 Viettel 0868.56.1102 4.390.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 086962.1102 2.600.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 0332.89.1102 2.700.000đ 29 Đặt mua
7 Viettel 0392.39.1102 5.400.000đ 30 Đặt mua
8 Viettel 0862.79.1102 4.390.000đ 36 Đặt mua
9 Viettel 0372.79.1102 4.390.000đ 32 Đặt mua
10 Viettel 0967.46.1102 2.975.000đ 36 Đặt mua
11 Viettel 0862.71.1102 2.225.000đ 28 Đặt mua
12 Viettel 0866.63.1102 5.150.000đ 33 Đặt mua
13 Viettel 0377.86.1102 5.400.000đ 35 Đặt mua
14 Viettel 0375.68.1102 2.700.000đ 33 Đặt mua
15 Viettel 0382.82.1102 5.400.000đ 27 Đặt mua
16 Viettel 0978.53.1102 3.850.000đ 36 Đặt mua
17 Viettel 0865.79.1102 5.150.000đ 39 Đặt mua
18 Viettel 0379.88.1102 5.150.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0395.66.1102 4.390.000đ 33 Đặt mua
20 Viettel 086985.1102 2.250.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 0362.89.1102 5.400.000đ 32 Đặt mua
22 Viettel 0866.71.1102 2.250.000đ 32 Đặt mua
23 Viettel 0363.93.1102 2.390.000đ 28 Đặt mua
24 Viettel 0862.67.1102 2.225.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3